El vertigen és el trastorn del sentit de l’equilibri caracteritzat per una sensació de moviment rotatori del cos o dels objectes que el rodegen.

Aquesta sensació es pot tenir molt forta durant varis dies i serà una crisis aguda. O pot donar-se de manera esporàdica en determinats moviments o moments del dia. També pot quedar una sensació permanent d’inestabilitat.

El vertigen i la inestabilitat poden tenir varies causes, per tractar de forma eficaç s’ha de valorar molt bé quin és l’origen del desequilibri.

Les causes poden ser:

  • Afectació de l’oïda.
  • Afectació visual.
  • Afectació del crani i la boca.
  • Afectació de la columna cervical.
  • Afectació del sistema nerviós en general.
  • Afectació del cerebel, és el menys freqüent.

En moltes ocasions no es diagnostica fàcilment perquè no hi ha una patologia concreta, el vertigen es causat per varis factors.

Molt freqüentment hi ha un fons tensional per estrès, ansietat o estat d’ànim baix.

Poden haver-hi episodis de vertigen després d’una etapa d’estrès en que s’ha portat el cos al límit, quan ja ha passat i el cos comença a relaxar-se.

O quan hi ha excés d’estímuls continuats al sistema nerviós, un exemple és en persones que juguin diàriament molta estona a videojocs.

Tenen molta importància els problemes cervicals per contractures, lesions antigues o patologies dels discs.

També les disfuncions de la boca, ja sigui per afectacions de l’articulació temporo-mandibular o processos que estiguin generant canvis a l’oclusió (intervencions a les dents, ortodòncia, fèrules de descàrrega mal ajustades).

Petites alteracions de la vista que no semblen significatives, com un canvi d’ulleres.

Els accidents també poden afectar, ja que provoquen una irritació del sistema nerviós i un bloqueig de les cervicals.

I en ocasions es poden moure els otòlits, que son unes estructures de carbonat calci que es situen al oïda interna i la seva funció està relacionada amb l’equilibri.

El consum de drogues i alcohol poden causar vertigen a llarg plaç.

Per tant, quan tenim vertigen pot ser causat per varis d’aquests factors a la vegada i és quan l’osteopatia ens pot ajudar.

L’osteòpata valorarà globalment el cos per diagnosticar tot allò que està en disfunció i està alterant el control de l’equilibri.

L’exploració es realitzarà mitjançant varis tests d’equilibri dels diferents sistemes i amb la palpació de les estructures que estan bloquejades, inflamades o contracturades.

A partir d’un bon diagnòstic s’establirà una pauta de tractament per millorar tot el que estava afectat.

El tractament d’osteopatia consistirà en equilibrar les tensions del crani i la mandíbula, relaxar el sistema nerviós, descongestionar la zona cervical i equilibrar la postura global. I també en tècniques concretes per corregir disfuncions específiques.

Òscar Sancho

Títol post 4